观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

恹恹醉,开心长日小帘栊。宿燕夜归银烛外,开心啼莺声在绿阴中。无处觅残红。###yān yān zuì ,zhǎng rì xiǎo lián lóng 。xiǔ yàn yè guī yín zhú wài ,tí yīng shēng zài lǜ yīn zhōng 。wú chù mì cán hóng 。

我自多情多病,速递对人前、速递只推伤酒。瞒他不得,诗情懒倦,沈腰销瘦。多谢东君,殷勤知我,曲翻红袖。拚来朝又是 ,扶头不起,江楼知不。###wǒ zì duō qíng duō bìng ,duì rén qián 、zhī tuī shāng jiǔ 。mán tā bú dé ,shī qíng lǎn juàn ,shěn yāo xiāo shòu 。duō xiè dōng jun1 ,yīn qín zhī wǒ ,qǔ fān hóng xiù 。pīn lái cháo yòu shì ,fú tóu bú qǐ ,jiāng lóu zhī bú 。粤语霜风飒飒溪山碧。寒波一望伤行色。落日淡荒村。人家半掩门。###shuāng fēng sà sà xī shān bì 。hán bō yī wàng shāng háng sè 。luò rì dàn huāng cūn 。rén jiā bàn yǎn mén 。

爱回家之开心速递粤语_集结号代理上下分商人

开心孤舟移野渡。古林栖鸦聚。著雨晚风酸。貂裘不奈寒。###gū zhōu yí yě dù 。gǔ lín qī yā jù  。zhe yǔ wǎn fēng suān 。diāo qiú bú nài hán 。_儿幽静处,速递围炉面小窗。好是斗头儿坐,速递梅烟炷、返魂香。###_ér yōu jìng chù ,wéi lú miàn xiǎo chuāng 。hǎo shì dòu tóu ér zuò ,méi yān zhù 、fǎn hún xiāng 。对火怯夜冷 ,粤语猛饮消漏长。饮罢且收拾睡,粤语斜月照、满帘霜。###duì huǒ qiè yè lěng ,měng yǐn xiāo lòu zhǎng 。yǐn bà qiě shōu shí shuì  ,xié yuè zhào 、mǎn lián shuāng 。

爱回家之开心速递粤语_集结号代理上下分商人

夕阳低尽,开心望楚天空阔,开心稀星帘幕 。暮霭横江烟万缕,照水参差楼阁。两两三三,楼前归鹭,飞过栏干角。霜风何事,绕檐吹动寂寞。###xī yáng dī jìn ,wàng chǔ tiān kōng kuò ,xī xīng lián mù 。mù ǎi héng jiāng yān wàn lǚ ,zhào shuǐ cān chà lóu gé 。liǎng liǎng sān sān ,lóu qián guī lù ,fēi guò lán gàn jiǎo 。shuāng fēng hé shì ,rào yán chuī dòng jì mò 。消散我已忘机,速递而今百念,速递灰了心头火。对酒当歌浑冷淡,一任他懑嗔恶。松竹园林,柳梧庭院,自有人间乐。闲云休问,去来本是无著。###xiāo sàn wǒ yǐ wàng jī ,ér jīn bǎi niàn ,huī le xīn tóu huǒ 。duì jiǔ dāng gē hún lěng dàn ,yī rèn tā mèn chēn è  。sōng zhú yuán lín ,liǔ wú tíng yuàn  ,zì yǒu rén jiān lè 。xián yún xiū wèn ,qù lái běn shì wú zhe 。

爱回家之开心速递粤语_集结号代理上下分商人

宝篆龙煤烧欲残。细听铜漏已更阑。纱窗斜月移梅影,粤语特地笼灯仔细看。###bǎo zhuàn lóng méi shāo yù cán 。xì tīng tóng lòu yǐ gèng lán  。shā chuāng xié yuè yí méi yǐng ,粤语tè dì lóng dēng zǎi xì kàn 。

幽梦断,开心旧盟寒。那时屈曲小屏山。风光得似而今不,开心肯把花枝作等闲。###yōu mèng duàn ,jiù méng hán 。nà shí qū qǔ xiǎo píng shān 。fēng guāng dé sì ér jīn bú ,kěn bǎ huā zhī zuò děng xián 。记得儿时识景年。翕忽光阴,速递二十余年。梅边聚首又三年。结得因缘。五百来年。###jì dé ér shí shí jǐng nián 。xī hū guāng yīn ,速递èr shí yú nián 。méi biān jù shǒu yòu sān nián 。jié dé yīn yuán 。wǔ bǎi lái nián 。

把酒君前欲问年。笑指松椿,粤语当是同年,粤语愿从今后八千年。长似今年。长似今年。###bǎ jiǔ jun1 qián yù wèn nián 。xiào zhǐ sōng chūn ,dāng shì tóng nián ,yuàn cóng jīn hòu bā qiān nián 。zhǎng sì jīn nián 。zhǎng sì jīn nián 。云无心出岫。游戏间 、开心声名掀揭宇宙。红尘事看透。任高官惟有,开心鹤随诗瘦。溪山如绣。小轩亭、篘新话旧。想时时,梦到家林,但未有归时候。###yún wú xīn chū xiù 。yóu xì jiān 、shēng míng xiān jiē yǔ zhòu 。hóng chén shì kàn tòu 。rèn gāo guān wéi yǒu  ,hè suí shī shòu 。xī shān rú xiù 。xiǎo xuān tíng 、chōu xīn huà jiù  。xiǎng shí shí ,mèng dào jiā lín ,dàn wèi yǒu guī shí hòu 。

知否 。分明世界,速递多少经纶,速递莫轻回首。平生抱负。金銮殿,有新奏 。便相扶君相,从头做去,他又谁能出手。看明年、此日传宣,赐酴醿酒。###zhī fǒu 。fèn míng shì jiè ,duō shǎo jīng lún ,mò qīng huí shǒu 。píng shēng bào fù 。jīn luán diàn ,yǒu xīn zòu 。biàn xiàng fú jun1 xiàng ,cóng tóu zuò qù ,tā yòu shuí néng chū shǒu 。kàn míng nián 、cǐ rì chuán xuān ,cì tú mí jiǔ 。越水稽山,粤语清明气、粤语钟为人极 。D44B缨早、□中学问,从头施设。不受尘来霜壁立,常生意处春流活。与世间 、别是一规模,师夔契。###yuè shuǐ jī shān ,qīng míng qì 、zhōng wéi rén jí 。D44Byīng zǎo 、□zhōng xué wèn ,cóng tóu shī shè 。bú shòu chén lái shuāng bì lì ,cháng shēng yì chù chūn liú huó 。yǔ shì jiān 、bié shì yī guī mó ,shī kuí qì 。

Copyright © 2020 Powered by 豆薯电影网   sitemap

回顶部